Sida:Tal om Läckerheter-1.djvu/215

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
205
¤ ) ° ( ¤

andra af än ypperligare beskaffenhet, som vi icke känne, varda af Resebeskrifvarne prisade med uttryck, som nästan tyckas flyta från förkjusning, såsom i synnerhet då de tala om Kongs-Pomeransen på Ceylon, samt om Cam-chain och Cam-quit i Tunquin m. fl. (*)[1] Granat-äplen

(Puni-

    som på den fullmogna frukten faller tämmeligen i sött: l. c. p. 96. Le Brun fann nog likhet i smaken med Apelsiner: l. c. p. 339. men Fermin tyckte den stämma in med både Smultron och Vindrufvor: l. c. och förklarar han, likasom flere andre, denna frukt för mycket upfriskande och oskyldig, ja just förträffelig genom dess angenäma syrlighet: l. c. Derföre räknas den ock ibland de bästa frukter i Indien: Verhandelingen van het Batav. Genootsch. der Wet. T. 1. p. 25. G. Hughes säger väl, at den på Barbados träffas ofta altför sur för at vara delicat: l. c. p. 126. men kanske sådant kan där härröra af samma orsak, som at den på Amboina blir långt mindre och surare än på Banda, nemligen efter den på de kalla och skoglupna bergen i Amboina ej får den goda sol-värman, som den njuter på Bandas flacka parker: Rumph. l. c. Denne Rumphius omtalar ett par Pompelmus-sorter med hvitt kött, som äro sötare än den nyssnämnde röda: l. c. p. 98. Af dem omrörer Valentyn en, som han säger hafva så angenäm smak, som det läckraste vin: l. c. p. 188. Jag vet ej hvilkendera sort Dampier träffade i Achin på Sumatra, som hölls för den bästa i Ost-Indien, och så synnerligen föll i Engelsmännernas tycke, at de togo den med sig til andra orter, at tjena til rara presenter åt deras vänner: l. c. T. 3. p. 138. G. Forster berättar, at på öen Middelburg i Söderhafvet fants denna frukt helt förträffelig til smaken: l. c. T. 1 p. 323.

  1. (*) Det kan näppeligen om någon frukt sägas något mera öfverdrifvet, än det Ribeyro säger om sin så kallade Orange du Roi, nemligen at af alla Ceylons frukter ingen är som kommer up emot densamma, så at änskönt den skulle vara den enda frukt-sort