Sida:Tal om Läckerheter-1.djvu/216

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
206
¤ ) ° ( ¤

(Punica Granatum L.) kunna icke heller vara oss så mycket obekanta, fast de ej hos oss vilja

växa

    där funnos, kunde man ändock hålla landet för ett jordiskt paradis, och just denna för den frukt som bedrog våra stam-föräldrar, emedan ingen i verlden kan finnas förträffeligare än den: Hist. de l’isle de Ceylan p. 148. En annan Scribent går kortare til väga, sägande allenast, at denna Kongs-pomerans är kanske den excellentaste frukt i verlden: N. de Graaf Voy. aux Ind. orient. p. 118. Då Dampier anförer de båda ypperligaste Pomeranssorter han träffade i Tunquin, hvilka där kallades Cam-chain och Cam-quit, beskrifver han den förra såsom stor och af gulaktig färg på ett skrofligt och tjockt skal, men af bernstens-färg invärtes, til lukten i högsta måtto ljuflig, och til smaken så läcker, at han i sin lifstid aldrig smakat någon läckrare Pomerans-sort, tvifvlandes ock, om någon bättre skulle kunna gifvas i verlden. Den senare beskrifver han såsom rund och mer än hälften mindre, med helt rödt kött, och mycket tunnt och mörkrödt skal, samt til smaken lika läcker som den förra: l. c. T. 3. p. 25. Utan tvifvel hade Richard ögat på dessa, då han utgaf Pomeranserna i Tunquin för oändeligen bättre än de fås på de andra orter i Ost-Indien: l. c. T. 1. p. 59. Äfvenså Baron, då han sade, at Pomeranserne i Tunquin vida öfverträffade alla de han någonsin smakat: Church. l. c. T. 6. p. 124. Månne icke Valentyn ock kan hafva afseende på den nämnde Cam-chain med den Pomerans-sort han säger finnas i Tunquin, äfven ock här och där i Batavia, hvars like til storlek och smak han ej annorstäds funnit? Den har, fortfar han, helt tjockt och grönt skal, och är invärtes guldgul, samt mycket saftrik, och outsägeligen läcker: l. c. 3. deel. 2. st. Beschryv. van Tonkin p. 4. Hit får jag väl ock räkna den i Siam så kallade Somme-keo, hvilken är stor och knölig, med tjockt grönt skal och några fina kärnar, samt öfvergår alla andra uti sötma, och smälter i munnen: Turpin l. c. T. 1. p. 236. Jag vil tro den är en och samma med den sort i Siam, som