Sida:Tal om Läckerheter-1.djvu/255

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
245
¤ ) ° ( ¤

Smultron (Fragaria vesca L.) gifva dessa föga efter, hvarken i ljuflig lukt eller angenäm

smak,
Q 3

    J. D. Lundmark, som på sin Lappska resa gaf noga akt på smaken, tyckte den vara aromatisk, midt imellan Smultron och Hallon, men, säger han, man känner i bären en syra, som angriper tunge-spitsen, och hindrar at äta någon mängd deraf; Antekn. ur Rese-journ. Mscr. Ingen ting, påstår P. Kalm, kan ha ljufligare smak, än dessa bär beströdda med såcker, ty de äro i sig sjelf de delicataste och mäst välluktande ibland alla Europeiska frukter: Prærogat. Finlandiæ quoad plant. in bellar. adhib. p. 17. Hr. C. v. Linné yttrar sig likaså, at de med rätta räknas ibland de aldraläckraste Europeiska frukter, och syltade med såcker ibland de delicataste syltsaker: Amoen. acad. T. 3. p. 89. Hans första omdöme om dem innehöll annars blott, at Åkerbären tyckas ha förträde för alla andra Svenska bär: Fl. Lapp. p. 165. och at han ofta hade blifvit upfriskad af deras vinosum nectar på sin Lappska resa l. c. p. 163. Sedan utgaf han dem för bäst, så til smak som lukt, ibland alla Europeiska frukter, anförandes huru de begärligt pläga ätas, både rå och syltade: Amoen. ac. T. 1 p. 523. Derpå säger han i K. Vet. Ac. Handl. Vol. 23. p. 193. at dessa bär äro ofelbart de smakeligaste af all frukt, som växer sjelfmant, icke allenast i Sverige, utan i hela Europa, hvarföre en hvar skulle önska at de växte här nedre i landet: ehuru de äro inländska, behålla de sit värde, och åstundas äfven af de förnämsta Fruntimmer och delicataste munnar. Sedermera förklarar han dem för den aldraljufligaste frukt i Europa: Amoen. ac. T. 6 p. 346. och ändteligen besannar han, at de öfverträffa alla Europeiska frukter uti angenäm smak: Am. acad. T. 7. p. 520. O. Rudbeck säger ingen ting vara ljufligare och sötare, än både lukten och smaken i dessa bär: Dudaim Rubenis p. 10. O. v. Dalin hade också nog skäl at sätta dem i främsta rummet ibland Sveriges infödda läckerheter: Tal om Sverige i sit ämne &c. p. 7. Men det är icke endast Svenskar som vittna om Åkerbärens läckerhet. Hr. J. Lepechin