Sida:Tal om Läckerheter-1.djvu/261

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
251
¤ ) ° ( ¤

Chamæmorus L.) äro väl til smaken mindre

de,

    du Chesne l. c. p. 64. och förbättrar vinsmaken: Salmon l. c. p. 1113. Jag har hos mig med nöje sedt, til hvad storlek äfven de allmänna Skogs-smultron i god och tjenlig trägårds-jord kunna stiga. Men aldrig har jag sedt några så stora, som Wallace säger sig funnit på Orknöarne, nemligen som hållit 3 tum i omkretsen: Descr. of the Isles of Orkney p. 12. Storleken går annars mycket högre på några Americanska Smultron-sorter, i synnerhet de så kallade Frutillas i Chili (Frag. vesca chiloëns. L.) hvilka, efter Frezier’s beskrifning, äro vanligen stora som valnötter, men ock fås af höns-äggs storlek, varandes hvitaktigt röda och litet mindre delicata än våra skogs-smultron: l. c. p. 133. De vanka, säger Ulloa, vid staden Conception af små höns-äggs storlek: l. c. T. 1. p. 40. Feuillée beskrifver dem han där träffade stora som de största valnötter, hvitbleka, och af förträffelig smak: l. c. T. 1. p. 315. A. de Ovalle fann dem ofta så stora som päron, och til färgen gemenligen röda, men på tracten kring Conception äfven hvita och gula, nog olika våra Europeiska både til smak och lukt: Relat. of the Kingd. of Chile i Church. Collect. T. 3. p. 14. och tillägger han vidare, at man har dem där både vilda och odlade, men at desse senare hållas mycket dyra, och äro den enda frukt man där brukar sälja: l. c. Jag vet ej, om icke N. Del Techo kan mena denna sorten med de förunderligen söta Smultron, han säger sig funnit i Chile: Hist. of Paraguai, Tucuman &c. hos Churchill l. c. T. 6. p. 16. Frezier, som infört denna märkeliga sort i Europa, tyckte sig finna bären en mån mindre i Frankrike än i Chili: du Chesne l. c. p. 175. men om sant är, at man där haft exempel på bär, som hållit 712 tum i omkretsen: l. c. så ser man, at de äfven där kunna ärnå nog anselig storlek. Duhamel säger om dem, at de hafva fast kött, som är excellent både til smak och lukt, och ändrar sig ej på hela veckan: Arbr. fruit. T. 1. p. 238. En annan stor Americansk sort är den Ph. Miller gifver ritning på i