Sida:Tal om Läckerheter-1.djvu/281

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
271
¤ ) ° ( ¤

upmuntringar och med en redan vunnen ansenlig styrka, blefve det K. Academiens eget fel, om ej Verket än vidare tilväxte.

Men man har ej heller något på den sidan at frukta. Vårt Samhälle har väl förlorat stora Män i alla Vetenskaper, men i deras ställen fått nya medarbetare, som visat sig både kunna och vilja, med lärda afhandlingar, hvar i sin del, uprätthålla K. Academiens anseende.

En af dem ären J, Min Herre, som i synnerhet hedrat Eder med tvänne ståtliga Tal: det ena, om Ängs-skötseln, hållet vid Edert förra Præsidium, vittnade om Eder styrka uti växters kännedom och uti Landt-hushållningen, och har, för de deruti meddelta nyttiga underrättelser, vunnit allmänt bifall: det andra, som vi i dag haft det nöjet at höra, utmärker en icke allenast uti hela Natural-Historien, utan ock tillika uti Resebeskrifningar högst bevandrad Författare, som derjämte förer en lätt och behagelig penna.

Vår vänskap förbjuder mig at säga

något