Sida:Tal om Läckerheter-1.djvu/85

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
75
¤ ) ° ( ¤

i Otters smak voro förträffeliga (*);[1] ännu mer den sorten som nämnes Khatlan, hvilken samme Man höll för den bästa af alla Dadel-sorter (**);[2] men aldramäst den sort som växer vid Jarun i Persien, hvilken Tavernier utgifver för de yppersta Dadlar i hela Asien, och deruti märkeliga, at naturen, medan de sitta på trädet, öfverdrager dem med en honing, så at man tycker dem vara syltade (***).[3] Cocos-palmen,

det

    hälsosammaste frukt man känner; och Demanet påstår förvisso l. c. at de ej allenast äro ganska närande, utan ock af de sundaste i hela Africa, hvarföre ock många folkslag bruka dem til dagelig spis, och stor handel dermed drifves i åtskilliga länder. På en lång sträcka vid Arabiska kusten lefver menige man bara vid Dadlar och salt Fisk: Tavernier Voyages en Turquie, en Perse & aux Ind. T. 1. p. 243. De tycka där mera om Dadlar at äta til sitt sofvel, än om bröd: Ovington l. c. T. 2. p. 131. likasom Morerne i södra Marocco intet bröd bruka, utan allenast Dadlar: de S:t Olon l. c. p. 34. Hos Beduinska Arabernes Emir i Syrien vankade ingen annan mat för några Engelsmän, som skulle fägnas, än Dadlar jämte Camel-kött: Philos. Transact. abridg. T. 3. p. 491. At den låga Palmiten i Spanien, (Chamærops humilis L.), bär ganska välsmakande frukt, som ej gifver Dadlarne efter, ser jag af F. Carters Reise von Gibralt. nach Malaga p. 133. 134.

  1. (*) Voyag. en Turquie &c. T. 2. p. 214.
  2. (**) L. c. T. 1. p. 310.
  3. (***) Six voy. en Turquie &c. T. 1. p. 686. Det är ej allenast vid Jarun, som dessa så mycket ypperliga Dadlar träffas, utan ock på flera andra ställen imellan Schiras och hafvet, hvilket Ives ger tilkänna, då han l. c. T. 1. p. 339. säger, at Dadlarne ingenstäds i verlden finnas så fullkomliga, som i de til Persiska viken angränsande länder. T. Herbert går nogare til väga, och nämner Lar för den egenteliga ort, där de förträffeligaste Dadlar i hela Persien