Sida:Then Swenska Psalmeboken.pdf/182

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs


Ey är thet nampn på jorden/
Aff hwilket wij få någhot gagn/
Til sjelen/ uthan Jesu Nampn/
Och aff hans helgha Ordom.

Oss rådher Scrifften margefäll/
At wij thet Nampnet ähre/
Ty wij medh thes krafft och wold/
All dieffuulskap förfäre/
Och the som dödhe äre/
I Jesu nampn tå få the lijff/
The siwke få sijn helsos tijdh/
Ehwadh kranckdom the bära.

Gudh haffuer loffuat saligheet/
Them som hans Nampn påkalla/
Medh troofast hjertans stadigheet/
När han wil domen halla/
Stoor fahre är medh oss alla/
När sjelen skal för domen gå/
Hwar lön för sina gerningar få/
Ther må stoor reffst at falla.

Här haffue wij til sjelagagn/
I thenna sjungande wijso/
Huru oss tilbör Jesu Nampn/

Altijdh