Sida:Thyren Kommentar SL kap 20.djvu/32

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
24

insatt, eller som blifvit honom förtrodt att vårda, då det ur eld, sjö eller från fiende frälsadt är.


5 §.

Till straffarbete i högst ett är dömes:

1. om gästgifvare, värdshusvärd eller annan, som

herbergerar resande eller för sin näring eller vinning emottager gäster i sitt hus, stjäl från resande eller gäst, eller om denne stjäl från vården;

2. om man stjäl från badande eller simmande, eller

från sofvande ute å marken, eller från den i svår sjukdom ligger, eller från död menniska;

3. om man stjäl något i likhus eller graf eller, under

gudstjenst, från annan inne i kyrka eller annorstädes. der gudstjenst hålles, eller ute å kyrkovall.

Såsom för stöld, efter ty i denna § sägs, skall ock dömas, om skeppare, forman eller deras folk tillgripa hvad dem förtrodt är att föra eller förvara, eller om gästgifvare, värdshusvärd eller annan, som herbergerar resande eller för sin näring eller vinning emottager gäster i sitt hus, tillgriper hvad i dess vård af gästen lemnadt är; så ock om man svikligen tager något från barn, som ej fyllt tolf år, eller från afvita.


6 §.

Till straffarbete från och med sex månader till och med fyra år dömes:

1. om man stjäl något i kyrka, ehvad det kyrkan

tillhörer eller af andra der i förvar satt är;

2. om man stjäl penningar eller annat, som åt

allmänna posten förtrodt är, ehvad det sker i posthus eller under forslingen;

3. om man stjäl ur försegladt bref, sm ej åt allmänna

posten förtrodt är, eller ur kläder, som någon bär på sig;