Sida:Thyren Kommentar SL kap 20.djvu/34

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
26
2. medelst klättring öfver mur, vägg, port eller tak, eller

medelst inkrypande genom glugg, skorsten, eller annan sådan ej till ingång ämnad öppning, eller ock genom bruk af dyrk eller falsk nyckel förskaffat sig ingång i gård, hus, rum eller fartyg; eller

3. med våld eller list öppnat skåp, kista, skrin eller

annan förvaringspersedel. som med lås, försegling eller annat dylikt stängsel tillsluten var, utan att den borttaga;

dömes, der tillgrepp ej sker för inbrott, till straffarbete

i högst sex månader.


10 §.

Begår någon snatteri tredje gången; varde ansedd såsom hade han första resan stöld föröfvat.

Snatteri af den, som förut begått rån, försök dertill, stöld eller inbrott skall ock såsom stöld anses.


11 §.

Begår någon andra gången stöld; skall tiden för det straffarbete, hvartill han för den gerning gjort sig skyldig, ökas med högst två år.

Begår någon tredje gången stöld; ökes tiden för straffarbetet med minst två och högst sex år utöfver hvad för den gerning första gången följa bör.

Kommer han åter fjerde gången eller oftare; dömes till straffarbete från och med sex till och med tio år eller på lifstid.

Inbrott utan tillgrepp skall lika med stöld anses i fråga om förhöjning af straff, efter ty nu sagdt är.

Samma lag vare om rån eller försök dertill, der sådant förut begånget är af den, som för stöld eller inbrott straffas skall.


12 §.

Varder någon, under en lagföring. förvunnen att hafva å särskilda ställen eller tider föröfvat snatteri; skall han,