Sida:Till hans kongl Höghet Gustaf.djvu/10

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
Företal.

kanske skall det också någon gång lyckas honom att låta sjelfva gerningarna förklara den sinnesförfattning i hvilken de blifvit begångna, åtminstone att upptäcka det fruktande samvetets visshet om en hämnande Öfvermakt, och den oskrymtade redlighetens trygghet midt ibland sina fiender.

Men kan häfdatecknaren vinna detta ändamål utan att isynnerhet fästa sig vid de händelser som upptäcka karaktärsdragen hos de personer han framställer? — Jag tror det icke, och denna öfvertygelsen har bestämt mitt sätt att skrifva. Hvad sjelfva stylen beträffar, vet jag att den är af ett slag, som man hos oss icke trodt tillhöra den egenteliga historien, och jag skall icke med envishet påstå att jag har rätt. — Det motto jag tagit skall förklara orsakerna till mitt val.

Skulle någon af mina läsare finna att jag icke alltid betraktat de förefallande hvälfningar ur samma synpunkt som mina föregångare, må han, innan han dömer oss emellan, oväldigt granska våra gamla urkunder, och icke blott nöja sig med citationer, hvilka jag också på de