Sida:Till hans kongl Höghet Gustaf.djvu/119

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
— 107 —

Biskops-valen, han hade pålagt Ståndet åtskilliga beskattningar, och det infall han omsider fick, att på vissa ställen förordna en andaktsöfning, som oafbrutet, natt och dag, skulle fortfara, kunde icke vinna dess bifall. Fogdarna i Sverige tvingade omsider Allmogen till resning. Tvertemot sin förbindelse och Svenska lagarna gjorde Konungen en ändring i Kammarverket, hvarigenom landet utblottades och vägen öppnades för det grymmaste tyranni[1]. Bönderna, som icke kunde betala sina skatter, eller utgöra sina körslor

  1. Efter det nya skattläggnings-sättet skulle hvart distrikt betala en viss summa penningar, utan afseende på de förändringar som kunde förefalla genom innevånarnes förminskning eller andra händelser. Skatterna fingo icke heller erläggas i varor, såsom det var stadgadt i lagen, utan i reda penningar, hvarpå var stor brist. Häraf begagnade sig de utländska Fogdarna, gjorde utmätning hos Bönderna, och togo varorna för tredjedelen af deras värde.