Sida:Till hans kongl Höghet Gustaf.djvu/161

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
— 149 —

slutat förbund med några Tyska Förstar och värfvat några troppar; och på det hans återkomst icke skulle väcka förmycken glädje, var det en af hans första omsorger att öfverlemna flera af Rikets betydligaste platser åt sina utländska anförvanter och vänner.

Den låga, som man med så mycken omsorg sökt att dämpa, hade emedlertid åter utbrustit i Sverige, genom det förolämpande sätt hvarpå Konungen brutit sina löften, genom de förödelser han anställt på kusterna under sin hemresa. Hopar af Allmogen kommo till Engelbrekt och klagade att deras boningar blifvit uppbrända, att deras ägendom blifvit bortröfvad. Den förbindelse som Svenskarna sins emellan besvurit uppfordrade dem till fosterlandets försvar. Ryktet upprepade att Konungen nästa sommar skulle komma till Stockholm och tvinga Ständerna att hylla Bugislaus; och detta rykte vas så mycket troligare, som hans afsigter till en del