Sida:Till hans kongl Höghet Gustaf.djvu/168

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
— 156 —

tågar han in i Westergötland der Elfsborg och Axevall ännu innehade Dansk besättning, och med Befälhafvaren på det förra af dessa slott gjordes en öfverenskommelse, som lemnade det kringliggande landet i Svenska händer. Men utan tvifvel hade hjelten under dessa fortsatta mödor litat för mycket på den styrka naturen gifvit honom, eller förgätit sig sjelf vid den föreställningen att han kämpade för fäderneslandet[1]. En häftig sjukdom anföll honom under det han belägrade Axevall, och han måste låta föra sig till Örebro, der han möttes af ett bref ifrån Svenska Rådet, som anmodade honom att infinna sig i Stockholm. Innan Engelbrekt for ifrån Örebro bilades en tvist emellan

  1. För att dömma om skyndsamheten af detta tåg, bör man påminna sig att Riksdagen i Arboga icke börjades förr än den 20 Januari 1436, att anfallet på Stockholm skedde efter Riksdagens slut, och att Engelbrekt mördades den 4 Maj samma år.