Sida:Till hans kongl Höghet Gustaf.djvu/169

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
— 157 —

honom och Riks-Rådet Bengt Stensson, (Natt och Dag) som bodde på Göksholm i nejden. Förlikningen skedde högtidligen, efter den tidens bruk, med löftesmän å båda sidor och förbindelser att icke skada hvarannan. Bengt Stenssons Son, Måns Bengtsson, var äfven innebegripen i denna förlikning, och han fick sjelf dessutom ett skyddsbref af Engelbrekt, hvars namn var tillräckligt att hejda många af de ströfvande flockar, som under krigsbullret förmodeligen gjorde landtbygden osäker. Det påstås att Bengt Stensson, under det han som gäst vistades hos Engelbrekt, öfvertalt honom att för sin svaga helsa göra resan sjövägen genom Hjälmaren, då Göksholm nödvändigt skulle passeras, och Engelbrekt följde verkeligen detta råd. I sällskap med sin Fru, och beledsagad af några få betjenter, gick han om bord på en båt, men landsteg om aftonen på en liten holme för att der tillbringa natten. Knappt var han dit anländ innan Måns