Sida:Till hans kongl Höghet Gustaf.djvu/186

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
— 174 —

och han nekade nu att återtaga Svenska Kronan med andra villkor än att fritt få bestyra om Stockholm, Kalmar och Nyköping. Detta påstående, som uppretade de Svenska i allmänhet, tjenade endast att stärka Carl Knutssons parti, och på Herredagen som hölls i Telje (i Augusti 4138) instämde detta parti verkeligen Konung Erik, att inom tolf veckor infinna sig vid Mora stenar och svara på de gjorda klagomålen, med hotelse att eljest vara förlustig Svenska Kronan.

Dannemarks belägenhet under denna tiden var icke mycket bättre än Sveriges. Att döma af Eriks uppförande, synes det icke att han bekymrade sig om något annat än att få Bugislaus utnämnd till sin efterträdare. Han hade ännu en gång, i denna afsigt sammankallat Danska Ständerna till Vordingborg, och fått samma afslag som förut; han hade äfven lofvat att återtaga de slott han anförtrodt åt utlänningar; men i det stället lemnade han åt