Sida:Till hans kongl Höghet Gustaf.djvu/187

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
— 175 —

Bugislaus dem han ännu hade öfriga, och reste omsider till Gottland, under förevänning att vara närmare vid de underhandlingar som gjordes med Svenskarna. Han förde likväl med sig alla Rikets skatter och kostbarheter, jemte en mängd vigtiga papper. Men denna förlust var förmodeligen mindre än den allmänna skada han förorsakat, och den oreda hvaruti hela regeringen blifvit satt. Det påstås att han underblåst det uppror som föreföll på åtskilliga ställen i Jutland straxt efter hans bortresa, emedan det skedde emot Presterskapet och Adeln, och att han afsöndrat Förstendömet Rügen ifrån Dannemark; men det är visst, att genom Jutländska oroligheterna förlorade detta Rike allt hvad det hade öfrigt af Sleswig, hvilket, i brist på beskydd af sin egen Regering, underkastade sig Grefve Adolf af Hollstein. Danska Ständerna, som samlat sig på Korsör, skickade väl påminnelser till Erik att han skulle återkomma; men underrättade