Hoppa till innehållet

Sida:Till hans kongl Höghet Gustaf.djvu/196

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
— 184 —

till Gottland, begagnade Carl sig af tillfället, och sammankallade Ständerna till Telge, der han hade nog kredit att låta formligen afsätta Erik, och att låta förnya det förra beslutet, hvaruti han sjelf blifvit förklarad för Riksföreståndare. Eriks belägenhet var nu så mycket vidrigare, som Danska Rådet redan lika formligen uppsagt honom trohet och lydnad.

Af dett sätt hvarpå Erik öfvergifvit Dannemark skulle man döma att hans beslut varit fullkomligt att alldrig mer bestiga Thronen; af det svar han gaf på detta Rikes uppsägelse-bref borde man sluta att dess förlust förekommit honom likaså obehaglig som oförmodad. Sökom att upplysa denna synbara stridighet. Det är sannt att personer af Eriks karakter icke äga det intresse som drager forskarens hela uppmärksamhet; men då deras beslut verkat på millioners öden, då deras gerningar, ofta deras nycker, haft ett inflytande som räckt genom tidehvarf, då är det icke utan vigt