Sida:Till hans kongl Höghet Gustaf.djvu/197

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
— 185 —

att eftersöka äfven de driffjedrar som äro mindre ädla, och må hända föraktliga. — Det missnöje Erik väckt, äfven i Dannemark, verkade utan tvifvel tillbaka på honom sjelf, emedan han förargades deröfver utan afsigt att vilja förbättra sig. Den krets innom hvilken han lefde på Gottland var mera trång, men hans snille fordrade icke en stor rymd för sin verkningskraft, och han besvärades icke der af ett Råd, som någon gång varit nog dristigt att motsäga honom. Hans harm ökades utan tvifvel af de ohöfligheter hvarmed den sköna Cecilia bemöttes. Detta fruntimmer, som varit i Drottning Filippas tjenst och förstådt den konsten att förtjusa Konungen, beskylles för att hafva bidragit till det nyckfulla i hans uppförande, som isynnerhet visade sig efter Drottningens död. Med en fåfänga som man ursäktar hos skönheten, var det naturligt att hon fordrade aktning, men öfverensstämmande med tidehvarfvets tänkesätt, att