Sida:Till hans kongl Höghet Gustaf.djvu/204

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
— 192 —

Knutssons afsigter på Thronen. Men denne sednare förvirrades icke af de små intriger, hvarmed man ville kullkasta hans planer; han var nu oupphörligen sysslosatt att befästa sin makt och öka sina inkomster, och mötet i Kalmar försummades vid den utsatta tiden. Christoffers fullmäktige glömde likväl icke att infinna sig när Carl Knutsson en månad efter ditkom; de använde all sin vältalighet, upphöjde den unga Konungens förträffliga egenskaper, och lofvade allt hvad man kunde begära. I de enskilta underhandlingar de hade med Riksföreståndaren ökades deras löften ännu mer; de försäkrade honom om en belöning som fullkomligt skulle ersätta hans uppoffringar, om bibehållandet af sitt förra anseende, och om Konungens understöd emot sina fiender. Carl vågade icke att alldeles afslå detta anbud, han förutsåg att hans välde icke kunde bibehållas, att den Krona han blifvit

spådd