Sida:Till hans kongl Höghet Gustaf.djvu/205

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
— 193 —

spådd [1] icke nu kunde vinnas, och att hans motståndares parti redan täflade med hans eget.

Öfverläggningen om Christoffers antagande blef emedlertid uppskjuten, under förevänning att endast få af Rådet voro närvarande, och en ny Herredag utsattes i Arboga mot slutet af följande September månad. Denna tiden blef använd af Christoffer att bringa Carl på sin sida; han lofvade honom hela Finland och Öland; det förra som en lifstids-förläning, men den sednare såsom en pant för 40,000 mark, hvilka Kronan skulle betala för dess lösen. För så stora tillbud trodde Carl att han borde lemna sina ovissa förhoppningar och icke mer lägga några hinder för Konunga-valet, hvaremot Rådet med tacksamhet erkände de tjenster, han gjort

Kalm. Un. Hist. Del. I.I
  1. Det tillhörde tidehvarfvets lynne att sätta tro till spådomar, isynnerhet då de förkunnades af någon helig person, och häribland räknades Nunnor i första rummet.