Sida:Till hans kongl Höghet Gustaf.djvu/208

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
— 196 —

kallade Marsken sin far och ville af honom bemötas som son; och Marsken såg för första gången en rival, som i statsklokhet och förställningskonst icke gaf vika för honom.

Kanske var det tillredelserna att dämpa upproret i Jutland, som hindrade Konung Christoffer att skicka några fullmäktiga till det mötet i Lödese, hvilket korrt derefter borde hållas af utskickade ifrån Nordens trenne Riken. Säker om Ärkebiskopen i Upsala, som anförde Svenska Deputationen, kunde han ock vara säker att ingenting skulle företagas emot Kalmare förening, ehuru mycket det andra partiet ännu syntes bemöda sig derom. För att likväl icke hålla Svenska Ständerna i ovisshet om sina tänkesätt; undertecknade han i Köpenhamn de förbindelser som voro honom föreskrifna, och lofvade att infinna sig vid det allmänna Riksmöte, som var utsatt i Arboga om sommaren. De artiklar han förpliktade sig att iakttaga, voro