Sida:Till hans kongl Höghet Gustaf.djvu/209

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
— 197 —

i synnerhet de hvilkas försummelse förorsakat missnöjet under Eriks Regering. Han lofvade: att bibehålla alla Rikets inbyggare vid sina rättigheter och privilegier, och bekräfta de förbättringar man kunde göra i allmänna lagen. Inga andra än Svenskar skulle intagas i Rådet, inga andra än Svenskar anförtros Rikets slott och län, och dessa skulle endast utnämnas med Rådets samtycke, Kronans inkomster skulle icke utföras ur Riket, och skatten efter gammalt bruk erläggas i varor. Endast någon gång vid vigtiga tillfällen kunde Konungen fritt använda inkomsterna, och i sådane omkostnader borde alla Rikena taga lika del. Alla de handlingar som tillhörde Sverige, antingen de funnos i Dannemark eller Norrige, skulle återställas, Gottland införlifvas med detta Rike som det af ålder varit, och om något kunde vinnas af Ryssland skulle det ensamt tillfalla Sverige, ehuru de andra Rikena kunnat deltaga i kriget. De Svenskar, som