Sida:Till hans kongl Höghet Gustaf.djvu/210

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
— 198 —

under Eriks krig blifvit fångne, skulle Christoffer förskaffa sin frihet. Författningar om myntet och skatten skulle utfärdas af Konungen och Rådet m. m. Christoffer lofvade dessutom att förnya denna försäkran då han vid midsommar skulle komma till Kalmar.

Upproret på Jutland fordrade nu hans närvara. Bönderna utgjorde redan en här af 25,000 man; de hade redan besegrat några troppar, som blifvit skickade emot dem, och anfördes af åtskilliga Danska Adelsmän, hvaraf Riks-Rådet Tagesen var i spetsen. Början till resningen hade varit det förtryck allmogen led af sina husbönder; men Eriks anhängare hade gifvit den en politisk rigtning, och deras påstående var nu att åter sätta denne Konung på Thronen. Det lyckades emedlertid för Christoffer att öfvervinna de upproriska och att återställa lugnet; men dessa göromål hindrade honom att komma till Sverige på den utsatta tiden. Under det de