Hoppa till innehållet

Sida:Till hans kongl Höghet Gustaf.djvu/211

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
— 199 —

Svenska och Norrska väntade på Konungen, fullbordade de sins emellan det förbund, som var påbegynt i Lödese, uti hvilket de lofvade hvarannan ett ömsesidigt bistånd och försvar för sina rättigheter, antingen båda Rikena skulle hafva en gemensam Konung eller ej. Detta vilkor tycktes röja ett misstroende, hvilket Christoffer likväl icke låtsade att märka. Han anlände till Kalmar sjövägen, emot hösten; reste derifrån till Stockholm, hyllades genast vid Mora stenar och kröntes i Upsala den 14 September 1441; vid hvilket tillfälle sjuttio personer blefvo slagna till Riddare och Carl Knutsson först deribland. För att iakttaga Svenska Konungars urgamla bruk, reste han sedan sin Eriksgata, och dröjde i Sverige öfver hela vintren.

Det berättas att vid Konungens intåg i Stockholm skola några ibland Allmänheten gjort en obehaglig jemförelse emellan honom och Marsken, hvars manliga utseende röjdes isynnerhet bredevid Christoffer,