Hoppa till innehållet

Sida:Till hans kongl Höghet Gustaf.djvu/213

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
— 201 —

och det gamla hatet behöfde förmodeligen icke denna nya anledning för att retas till verksamhet. Men genom Konungens bemedling slutades rättegången med ett skadestånd, som Carl måste bevilja sin anklagare och hans arfvingar; och alla vidare följder af deras osämja upphörde korrt efter genom Drotsets död. De öfriga klagomål, som gjordes af andra, blefvo bilagde eller nedtystade utan uppoffringar; men Åbo måste afträdas till Konungen. Carl Knutsson hade också, efter medeltidens bruk, satt sig i en sådan författning, att han var fruktansvärd äfven för den regerande, och då han kallades till Stockholm, hade han femhundrade soldater till sin betäckning. Efter utseendet hade han icke heller något att frukta af Christoffer, som bemötte honom med all personlig aktning, och i sin karakter icke synes hafva ägt någon böjelse till låghet eller försåtliga steg; men som tillika var

I 5