Sida:Till hans kongl Höghet Gustaf.djvu/226

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
— 214 —

oinskränkt makt; få gissade, hvad flera sammantagna bevis sedan gjort otvifvelaktigt, att hans plan var rigtad emot Hansestäderna. Länge hade dessa handlande samfund varit en stötesten för Dannemarks Konungar, äfven innan de visste att värdera de fördelar deras egna stater kunde förvärfva genom handeln. Englands och Nederländernas täflan om denna näringsgren kunde icke undgå Christoffers uppmärksamhet; han såg stora flottor segla förbi sin hufvudstad, hvilkas rika laddningar skulle öka välmågan i de länder der de voro utrustade; han såg främlingar draga nyttan af det hans egna stater frambringade, och isynnerhet af den sillfångst som denna tiden var ymnig på skånska kusten. De Nordiska Rikenas inbyggare hade likväl alldrig visat någon böjelse för handel, och deras Statsförfattning tillät dem icke en gång att deruti täfla med sina grannar. Borgareståndet, genom hvilket denna rörelse i alla Stater uppkommit, var