Sida:Till hans kongl Höghet Gustaf.djvu/248

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
— 10 —

fördomsfulla väld; äfven samtida skrifter vittna att man icke ofta förstått att skilja det verkeliga ifrån det föregifna, och National-hatet har bemödat sig att bortgömma de sanna händelserna genom den falska dager det utspridt öfver dem. Det gifves en synpunkt för granskaren, det gifves en annan för allmänheten, men det är likväl sällan annat än menighetens omdömen som häfderna förvara, och äfven i det tidehvarf som vi stämpla med namn af okunnighetens, har statsklokheten förstått att villa den lättrogna hopen och bilda dess öfvertygelse efter sina egna fördelar.

Om jag kunde öfvertygas att ett lands ära lider af den orättvisa ett segrande parti utöfvar, då skulle jag kanhända upprepa de skäl hvarmed våra historiskrifvare sökt att försvara den ensidighet, som man måste medgifva att Svenska Ständerna visat vid detta val; men hvilken är den stat, som aldrig sett sina grundlagar uttydas efter maktens och ärelystnadens