Sida:Till hans kongl Höghet Gustaf.djvu/252

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
— 14 —

blottställa sin ålderdom för nya stormar. Han hade ej heller några barn för hvilkas skull han kunde eftersträfva en så hög värdighet; men han föreslog Christjern, Grefve af Oldenburg, sin systersson, och således, näst honom, den närmste ättlingen af Kungliga slägten. Han befordrade tillika detta förslag genom sin personliga närvara vid Riksdagen i Köpenhamn[1], och så snart man blifvit underrättad om Carl Knutssons val till Konung i Sverige, dröjde man icke att kalla Christjern till Konung i Dannemark. En förbindelse uppsattes, hvilken man fordrade att han skulle underskrifva, och Hertig Adolf gick i borgen för dess iakttagande.

Denna förbindelse hade intet afseende på Kalmare förening, som icke ens nämnes deruti. Valrättigheten stadfästades likasom förut, och Konungen måste

  1. Han hade säte och stämma vid Danska Riksdagarna såsom Hertig af Schleswig.