Sida:Till hans kongl Höghet Gustaf.djvu/253

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
— 15 —

dela sin makt med Rådet, så att han utom dess samtycke hvarken fick föra krig, eller utnämna befälhafvare öfver Slotten, eller pantsätta någon kronolägenhet, eller befordra utlänningar, eller göra några förändringar vid sin hofstat. Men med dess bifall kunde han äfven pålägga skatter; en rättighet hvilken hitintills endast tillhört folket, och hvilken Rådet nu tillägnade sig. Sedan Christjern underskrifvit denna försäkran inställde han sig i Lund, der han den 28 September blef utropad för Konung. Kalmare Unionen var nu för första gången fullkomligt bruten, då tvenne Konungar delade emellan sig de Kronor, som icke borde tillhöra mer än en; men Norige hade ännu icke afgjort med hvilken af sina grannar det ville förenas.

Carl Knutsson hade likväl ingenting försummat att vinna Norrskarna på sin sida, och han grundade sina föreställningar på en öfverenskommelse, hvari de