Sida:Till hans kongl Höghet Gustaf.djvu/263

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
— 25 —

Dansk eller Tysk Konung. De påstodo att det föregående valet varit olagligt, dels emedan våldsamma medel blifvit nytjade att tvinga dem som satte sig deremot, dels emedan det skett på orätt ställe. De ville icke heller deltaga i något krig mot de Svenska, och bådo Christjern att icke komma till Trondhem, emedan ingen der var sinnad att erkänna honom. Christjerns anhängare lära likväl icke varit så kufvade, som man af detta bref skulle sluta, emedan Carl, som genast efter sin kröning farit till Sverige, måste innan årets slut resa tillbaka för att stilla ett uppror, som blifvit väckt af en befälhafvare på Aggerhus; men hvarvid han likväl ingenting kunde uträtta.

Om Carls rådighet, då han uppsteg på thronen, hade förvirrat hans motståndare, vaknade likväl genast det gamla hatet, och väntade endast på tillfälle att röja sig. Carl visade snart att de

Kalm. Un. Hist. Del. II.B