Sida:Till hans kongl Höghet Gustaf.djvu/264

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
— 26 —

egenskaper hvarmed man svingar sig opp till en hög värdighet, äro icke alltid tillräckliga att bibehålla den. Hans fiender dröjde icke att lära känna hans svaghet, och tycktes hafva beslutit att våga ett djerft steg, för att, likasom i sin ordning, förvirra och krossa honom. Aristokratien, retad genom den blotta föreställningen att vörda som Konung den man nyss behandlat som like, retades ännu mer af Carls högdragna uppförande, och Rådet, som med Christoffer delat hela styrelsen, hade förlorat det mesta af sitt anseende och sin makt. Förgäfves hoppas vi, under detta tidehvarf, att se ensidiga fördelar uppoffrade af kärlek till fäderneslandet, eller begreppet om allmänt väl segra öfver begäret till enskilt hämd; man glömde fäderneslandet för att kunna förödmjuka en personlig fiende, och bröt sina eder för att störta en Konung, som ett mäktigare parti hade utvalt. Mötet i Halmstad blef ett bevis på dessa grundsatser.