Sida:Till hans kongl Höghet Gustaf.djvu/324

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
— 86 —

här förföljdes han af en vidrig lycka, och af det hat han ådragit sig innom det andeliga ståndet. Biskopen i Åbo innehade Raseborg, det vigtigaste af hans förläning, och vägrade länge att afträda det. Torftig, och icke ens säker om sitt lif, måste Carl således tillbringa flera månader i ett Franciskaner kloster. En Regent, som burit Sveriges och Norriges kronor, var bragt i den belägenhet att han icke kunde betala en skuld af femtio mark, och de falska förhoppningar, som lockat honom att öfvergifva sin första fristad, hade störtat honom i ett djupare elände. Under känslan af sitt bittraste lidande förklarade han väl, att han aldrig mer längtade efter den värdighet man beröfvat honom; men denna förklaring var endast ett uttryck af hans belägenhet, och hans hemliga begär derefter skulle ännu göra honom till en lekboll för lyckan.


    som Riks-Föreståndare innehade hela Finland.