Sida:Till hans kongl Höghet Gustaf.djvu/326

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
— 88 —

alltid bibehålla sitt anseende i det ena partiet om han hotades af det andra. Christjern, som af sina underhandlingar väntade lyckligare utgång än han vunnit genom sina vapen, utfärdade manifester, som blandades med hotelser och löften. Men de oroligheter hvaraf följderna ännu kändes, hade uppväckt Svenska menighetens hat mot förbindelsen med Dannemark, och de möten som höllos mellan båda Rikenas fullmäktiga, bibehöllo lugnet utan att bidraga till det ändamål för hvilket de skedde.

Prelatens stolthet dröjde likväl icke att reta det missnöje hvarmed ett storsinnt folk alltid ser den ovärdige uppstiga till äran; men detta missnöje skulle, kan hända, ännu länge brunnit i hemlighet, om främmande ordsaker icke åter vändt

    hemkomst blifvit förordnad till Riksföreståndare; efter hans död (i Augusti 1465) blef Jöns Bengtsson, på en herredag i Telge, vald dertill.