Sida:Till hans kongl Höghet Gustaf.djvu/327

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
— 89 —

uppmärksamheten på Carl. Olof Axelsson (Tott), en af Christjerns mägtigaste Vasaller, och som under förpantning innehade Gottland, var död, och de flesta af hans förläningar genast indragna. Hans bröder, uppretade genom förlusten af ett rikt arf, upphäfde sina förbindelser med Dannemark, och Ivar Axelsson, som ärft Olofs panträttighet till Gottland, förmältes med Carls dotter. Ärkebiskopen, som af denna förening förmodeligen anade att hans makt var nära sitt fall, tycktes från detta ögonblick mer och mer närma sig till Christjern, och med större misstanka anse Carls hemliga vänner. Bland dessa var Nils Boson Sture, en ädling af ringa förmögenhet, men djerf i sina beslut och ihärdig i sina företagande. Förföljd af Ärkebiskopen flydde han till Erik Axelsson i Finland, och det är sannolikt att han der uppgjorde planen för Prelatens fall. Ivars bröllop gaf en anledning att verkställa denna plan. Det firades i