Sida:Till hans kongl Höghet Gustaf.djvu/340

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
— 102 —

misslyckades, Christjern förstod att med list bemäktiga sig hans person, och återtog det välde han var nära att förlora. Konungen dröjde likväl icke länge att försätta sin bror i frihet, och Gerhard afsade sig ånyo sina anspråk på Sleswig och förbandt sig till fridsamhet; men oaktat sina löften hyste han ännu samma planer, och väntade blott ett lyckligare tillfälle att utföra dem.


    dog, blef Gerhard förmyndare för hans son, och emedan han således innehade bådas rättigheter, fordrade han att Christjerns löftesmän skulle betala de 40,000 Gyllen, som han var skyldig, emedan det var brukligt denna tiden, att äfven Regenterna satte borgen för sina skulder, och förmådde merendels några af sina undersåtare att blifva det. Då dessa icke kunde uppfylla Gerhards fordran, bemäktigade han sig några Slott i Holstein. Efter många fåfänga löften om betalning fick han 1467 besittningen af Sleswig och Holstein, men innehade den icke längre än till 1470.