Sida:Till hans kongl Höghet Gustaf.djvu/341

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
— 103 —

Om Norrige, likasom Dannemark, njutit en inre fred under Christjerns regering, hade emedlertid de fördelar dessa båda Riken dragit af Unionen varit ganska olika. Norrige behandlades mindre som ett förbundet än som ett skattskyldigt land, och dess tillhörigheter bortlemnades såsom hemgift åt en Dansk Prinsessa[1]. Hela den

  1. Alexander 3 i Skottland hade är 1266 köpt de så kallade Hebridiska Öarna, af Magnus Håkansson i Norrige, och förbundit sig att tillika betala en viss årlig afgift; detta var på en lång tid försummadt, och Christjern sökte förgäfves att erhålla hvad han, som Konung i Norrige, hade att fordra. Efter många tvister afslutades en förlikning på det sättet, att Konungen af Skottland, Jacob 3, skulle gifta sig med Christjerns dotter Margareta, och den fordrade summan utgöra en del af hennes hemgift, hvilken dessutom borde bestå af 60,000 Renska Gyllen. I underpant för de 50,000, lemnades Orkadiska öarna, som också tillhörde Norrige, och när de sista 10,000 icke kunde betalas vid den tid som dertill