Sida:Till hans kongl Höghet Gustaf.djvu/343

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
— 105 —

förbindelser. En del af de skatter han fordrade användes till ett krig, emot Ryssland, till Finlands försvar. De våldsamheter som skedde hade sitt upphof från Ärkebiskopens herrsksjuka och den hämdlystnad, som under medelåldren befordrades af sjelfva lagarna. Under den parti-yra, under det slägt-agg, som rasade i Sverige, gafs det

E 5

    Öfvertygad om den grundsanningen, att hvar och en makt utvidgar sig tills den finner gränsor, tror han, att hvart Rike, i samma belägenhet som Dannemark, skulle uppfört sig på samma sätt. Han önskar äfven att Läsaren ville erinra sig: att Rikena hade ingen ting gemensamt mer än Konung. Det enas financer hade ingen förbindelse med det andras, och då Norrige förlorade en del af sina inkomster, genom vissa Landskapers förpantning, hade det likväl sina förra utgifter att bestrida, utan att kunna hoppas något understöd af Dannemark. — Danska Konungarna hafva sedan, flera gångor, förbundit sig att återställa dessa Öar, och äfven begärt att få lösa dem tillbaka.