Sida:Till hans kongl Höghet Gustaf.djvu/35

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
XXIII
Inledning.

gång Olofs frånfälle kan rubba Margaretas myndighet; det är sannt att hon bestiger icke Thronen, men hon bibehåller regeringen, och lofvar icke att nedlägga den innan man, i samråd med henne, utvalt en Konung. Så uppkommer Kalmare Förening genom hennes statsklokhet; Dannemark införlifvas i den Monarki hon stiftar, och sedan hon sjelf utnämnt sin efterträdare, öfverlemnar hon åt honom ett Rike, som under skickliga händer kunnat blifva Europas skräck och sina grannars beherrskare.

Norriges historia, likasom Dannemarks, framvisar en kedja af sådana händelser, som uppfylla alla dessa tiders häfder; oupphörliga tvister om Thronen, oupphörliga krig med dess grannar. Omkring medlet af fjortonde seclet finna vi detta Rike förenadt med Sverige; Kronan har tillfallit Magnus Eriksson, som ett arf, och bibehålles innom hans ätt. Håkan Magnusson förlorar Sverige genom sin förbindelse med Waldemars dotter; men denna Prinsessa förvärfvar Danska Kronan åt hans son, och sjelf bestiger hon Norriges Thron, då denne sonen i sin späda ungdom slutar sina dagar. Emedlertid har Norrska nationalkarakteren undergått en förändring, så