Sida:Till hans kongl Höghet Gustaf.djvu/37

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
XXV
Inledning.

betydande folkbrist länge varit ordsaken till dess vanmakt; men det är äfven troligt, att vidskeppelsen begagnade sig af detta tillfälle för att göra det andeliga oket ännu mera tungt; emedan det var ett system för Romerska väldet att förklara alla naturliga verkningar för omedelbara skickelser af Försynen, och Prelaterna nyttjade menighetens lättro till det ledband hvarmed de styrde den. Jag skall icke neka att Norrige, under Kalmare-Unionen, varit mindre olyckligt än Sverige; men så mycket som Sveriges oroligheter bidrogo att öka dess lidande, så mycket bidrogo de äfven att försvara dess sjelfständighet; och huru stort är ett folk, som uppstiger, med hela känslan af sitt värde, äfven då det lider, emot ett som förtryckes och endast suckar deröfver. Det förra är en bild af den kraftfulle mannen som under skeppsbrottet arbetar emot vågorna, det sednare liknar en modstulen sjukling som öfverlemnar sig åt dem, och sjunker utan motstånd.

Erkännom således, att rätta grunden till de tvister, som under Kalmare-unionen förefallit, fåfängt skola sökas i Dannemarks eller Norriges Historia före denna tid;

Kalm. Un. Hist. Del. I.B