Sida:Till hans kongl Höghet Gustaf.djvu/381

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
— 143 —

genom en del af förtjensten. Men Legaten trodde sig icke skyldig att hålla ett sådant löfte, utan reste i hemlighet borrt, sedan han under några år gjort en rik insamling. Christjern blef likväl i tid underrättad härom, och gaf icke allenast i sina egna länder befallning att gripa honom, utan begärde äfven af nästgränsande Stater att han måtte qvarhållas, påstående att han tillegnat sig de penningar, som blifvit samlade att understödja kriget emot de otrogna. Legaten hade ännu icke hunnit längre än till Lybeck, och Christjern bemäktigade sig der en del af hans skatter, föregifvande ibland annat, att också han förde krig med de otrogna, ett namn hvarmed Romerska Hofvet i allmänhet förstod alla dem, som icke bekände sig till Katolska Religionen.

Men i en helt annan skepnad visade sig Christjern under sitt vistande i Rom, och i sjelfva detta förställnings-konstens sate blef man bedragen på hans hycklade