Sida:Till hans kongl Höghet Gustaf.djvu/386

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
— 148 —

tvertom, man belägrade Bohus, hvars befälhafvare begått flera våldsamheter emot Allmogen. Man kan icke tvifla att Sten Sture i hemlighet uppmanat de Norrska att försvara sina rättigheter, och emellan Sverige och Norrige slöts ett förbund i Opslo (i Februari 1482) hvaruti båda Rikena förpliktade sig att bistå hvarannan emot allt förtryck, och att vara ense vid det förestående Konungavalet. Men denna förbindelse, lik mängden af de öfriga som slutades denna tiden, hade ingen vidare följd; Aristokratiska partiet i Sverige såg med nöje den tidepunkt vara inne då dess makt skulle vinna sin rätta stadga, och påyrkade föreningen. Riksföreståndaren tillintetgjorde det ena mötet efter det andra; dels undvek han att infinna sig dervid, i anseende till en verkelig eller låtsad ögonsjukdom, dels föregafs att man ingenting kunde afgöra under de Norrskas frånvara. Omsider