Sida:Till hans kongl Höghet Gustaf.djvu/388

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
— 150 —

den utsigt han öppnat för de stora, att göra sig så sjelfständiga som de önskade, voro emedlertid allt för starka driffjedrar att icke åstadkomma ett nytt möte, der alla stridigheter skulle biläggas och allas önskningar uppfyllas. Detta möte skedde i Kalmar d. 8 September 1483, och det beslut som här togs, är i Historien kändt under namn af Kalmare Recess, och genom sina följder likaså vigtigt som sjelfva den förening Margareta slutade. Den bestod af 51 Artiklar och åberopade alla förut gifna förbindelser. Det hufvudsakeligaste häraf är följande.

Efter det vanliga löftet att försvara Kyrkan, bibehålla allas privilegier, regera hvart Rike efter sin särskilta lag, och icke nyttja utlänningar till embetsmän, utfäste Konungen sig: att icke tillsätta eller afsätta någon befälhafvare öfver Slott eller Län, utan deras deltagande som voro förnämst