Sida:Till hans kongl Höghet Gustaf.djvu/391

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
— 153 —

gränsestäderna, för att granska om någon ting uppkommit hvaraf föreningen kunde störas. I Norrige ägde Rådet rättighet att särskilt komma tillsammans hvart annat år, antingen Konungen var närvarande eller icke. Vid denna sammankomst skulle alla svårare mål afgöras. Norrige var icke heller skyldigt att betala någon skatt för den tid som förflutit emellan Christjerns död och Johans hyllning. Hvarken Konungen eller Drottningen, eller något af deras barn, ägde tillåtelse att köpa eller förpanta något gods som tillhörde Ridderskapet eller frälset; icke heller borde ofrälse-man få köpa frälsegods. Konungen lofvade att hafva aktning och vördnad för Rådet och adeln, icke tillåta att någon af dem förolämpades, icke tro hvad som i hemlighet kunde sägas, och sjelf icke, inom sitt hof, yttra sig illa om någon af dem. Utom andeliga kunde inga andra inkomma i Rådet än infödda och af Rikets ädlingar, och

G 5