Sida:Till hans kongl Höghet Gustaf.djvu/394

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
— 156 —

grunden laggd till samma länregering, som beredt Tysklands vanmakt och olyckor. Verkställandet af Kalmare Recess skedde likväl icke efter öfverenskommelsen: Sturens statsklokhet förstod ännu att uppskjuta det, och anledningen var alltid Gottland, som de Svenska påstodo att återfå innan Johan kröntes till Konung i Sverige, och som kanhända icke ens var i hans makt att lemna, då den innehades af Ivar Axelsson. Det nya mötet i Kalmar slutades således med öfverenskommelsen om en fortfarande fred, och Johan afråddes af sin Mor från försöket att genom vapen förvärfva sig Svenska Kronan, hvilket så många gångor misslyckats för hans far. Han kunde deremot hoppas allt af de storas tvedrägt, och af den herrsklystnad, som redan förskaffat Sturen en mäktig motståndare.

Erik Axelsson hade haft i förläning en del af Finland, med vilkor att Slotten efter hans död skulle återfalla till Svenska