Sida:Till hans kongl Höghet Gustaf.djvu/395

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
— 157 —

Regeringen. I stället for att uppfylla detta löfte hade han på sotsängen lemnat dem åt sina bröder, som nekade att återställa dem, och påstodo ersättning för de omkostnader deras bror gjort på landet, der han låtit anlägga nya fästnings-verk vid Viborg, och uppbyggt Olofsborg, som sedan fått namn af Nyslott. På de herredagar som höllos lofvade de väl att afträda sina besittningar, men verkställigheten uppsköts, och vägrandet blandades stundom med hotelser att lemna dem åt Ryssarna. Lars Axelsons död (1483) gjorde ingen förändring häruti. Ivar blef nu ensam innehafvare af alla dessa landskaper; men oaktat förnyade påminnelser af Rådet, och förnyade löften å hans sida, förblefvo de i hans händer. Besittningen af Finland var emedlertid allt för vigtig att länge umbäras, och Riksföreståndaren måste sluteligen inlösa den genom förläningar i Sverige, som gåfvo 12000 mark årligen. Afsigten att en gång förmå Ivar att