Sida:Till hans kongl Höghet Gustaf.djvu/396

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
— 158 —

lemna Gottland tillbaka åt Sverige, nödgade Sturen till en så stor uppoffring, som icke var i Rådets tycke. Men Ivars ärelystnad var icke tillfredsställd härmed, och då han sjelf icke kunde hoppas att uttränga Sturen ifrån sitt embete, eftersträfvade han att göra sin Måg, Arvid Trolle, till Riksföreståndare. Detta bemödande hade likväl ingen framgång, och Ivar Axelsson förlorade småningom, genom sitt högmod och sin snålhet, det parti som hans makt och hans rikedomar kunnat förskaffa honom. Han uppretade Svenska menigheten då han, till att upptaga skatterna i sina län, nyttjade danska fogdar, hvaraf blotta namnet var böndernas förskräckelse, och hvilkas minsta förseelse utropades för tyranni, blott emedan de voro främlingar. Han vanhedrade sitt stånd då han höll Kapare på Gottland, hvilka idkade sjöröfveri, och vördade ingen flagga[1].

  1. En mängd af Engelska Kapare, hvarmed äfven en hop Franska förenat sig, hade