Sida:Till hans kongl Höghet Gustaf.djvu/410

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
— 172 —

öfriga eller tvinga dem att öfvergifva sig, utan ingå i samma förbindelse och följa deras råd.

Om Sten Sture, ifrån början af sin bana, sökt att vinna Allmogens tillgifvenhet utan att såra de storas högmod, och hålla en vis medelväg emellan dessa folkklasser, tvingades han genom Riksdagen i Telge att närmare förena sig med den förra. Han afvek likväl icke sedan ifrån den varsamhet han alltid iakttagit, men

    synes icke som någon af dem hunnit förvärfva sig så många anhängare att hans utväljande ens blifvit satt i fråga vid någon af Herredagarna. — I den förbindelse som här nämnes, säges: att de som ingått deruti beslutit på hela Sveriges Rikes vägnar att Kalmare Recess skulle fullgöras, och om någon af broderskapet söndrade sig derifrån skulle alla de öfrige vara på hans argaste med lif och gods. Föreningen är underskrifven af 27 personer, hvaribland fem Biskopar, fem Riddare och en Ärkedjekne, alla Rikets Råd.