Sida:Till hans kongl Höghet Gustaf.djvu/411

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
— 173 —

de sammansättningar som gjordes emot honom visa huru mycket han fruktades. Kan hända blef han härigenom hindrad att nog verksamt sörja för Finlands försvar. Emedlertid kunde han icke förekomma Rådets förbindelse; och de oroligheter som han icke såg någon annan utväg att stilla, och den nya bannstråle, som hotade ifrån Rom, nödgade honom att sjelf ingå deruti; men antingen öfvertygad om Unionens skadlighet, eller förutseende att den nya regeringen, genom andra ordsaker icke skulle blifva långvarig, förbehöll han sig att, för sin egen del, icke emot sin vilja nödgas att svära Johan trohetsed. På den följande Riksdagen bekräftades Rådets beslut, och på ett nytt möte, som redan var utsatt att hållas i Kalmar om sommaren 1495, skulle den Recess som der blifvit gjord sättas i verkställighet.

Det syntes nu som Johan ändteligen skulle skörda frukten af sin möda. De