Sida:Till hans kongl Höghet Gustaf.djvu/412

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
— 174 —

hemliga underhandlingar han haft med de Svenska hade nu visat sina verkningar, och det förbund han slutat med Ryssarna uppretade dessa att föröda Finland. Innom sitt eget Rike ägde han fullkomligt lugn, och Ständerna hade afslagit de nya fordringar som blifvit gjorda af hans bror. Denne Prins, som Konungen skickat till Cöln for att studera, och der förskaffat ett Canonicat, i hopp att förmå honom att ingå i andeliga ståndet, hade i hemlighet blifvit underrättad om afsigten härmed, och lemnade högskolan för att oförmodadt infinna sig i sitt fädernesland och begära sin andel i Sleswig Holstein. Johan ville ogerna ingå i någon delning, och Enkedrottningens böner och Holsteinska Ständernas föreställningar kunde med möda förmå honom dertill. Men Fredrik, som ägde hälften i Hertigdömet endast i följe af ett fritt val, påstod, icke långt derefter, att af Dannemark erhålla den förläning, som lagarna beviljade en