Sida:Till hans kongl Höghet Gustaf.djvu/432

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
— 194 —

och genom sin tapperhet eller grymhet fått namn af det förskräckliga, skulle nu åter användas. Hans egen här bestod af 30,000 man öfvade troppar, och nära tvåtusende af Dannemarks och Holsteins ädlingar skyndade att deltaga i ett tåg der de trodde att eröfraren blott behöfde visa sig för att segra. Några voro till och med så förmätna att de buro gullkedjor eller andra prydnader i stället för rustningar, och följdes af toma vagnar hvarpå de skulle bortföra det byte deras inbillning redan vunnit. Johans bror, Hertig Fredrik, deltog i fejden, och såsom innehafvare af halfva Holstein borde äfven en del af det landet, som skulle eröfras, tillfalla honom.

Om detta krig genom sina följder varit vigtigt för Norden, förtjenar det, må hända, icke mindre att vara det i menniskoslägtets allmänna historia. De skönaste taflor tideböckerna hafva att uppvisa äro utan tvifvel dessa, då ett folk, eldadt af